Hình thức thanh toán

Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, thông tin tài khoản ngân hàng:

Hoặc quét Mã QR nhanh và chính xác hơn