Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành dịch vụ đăng ký và thông báo website, ứng dụng thương mại với Bộ Công thương thực hiện bởi tmdt.zic.vn được quy định với những điều khoản như sau:

01

Thời gian bảo hành: Tất cả các dịch vụ đăng ký và thông báo website, ứng dụng thương mại điện tử của khách hàng trên tmdt.zic.vn sẽ được bảo hành trong một (01) năm kể từ ngày hoàn thành quy trình đăng ký và thông báo với Bộ Công thương.

02

Phạm vi bảo hành: Chính sách bảo hành áp dụng cho các lỗi kỹ thuật phát sinh từ quy trình đăng ký và thông báo website, ứng dụng thương mại điện tử với Bộ Công thương. Điều này bao gồm các vấn đề về dịch vụ báo không thành công, dịch vụ bị hủy sau khi đã hoàn thành quy trình đăng ký, thông báo với Bộ Công thương.

03

Điều kiện bảo hành:

  • Khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết cho đội ngũ hỗ trợ của tmdt.zic.vn
  • Khách hàng không thay đổi, can thiệp vào quy trình đăng ký hoặc thông báo sau khi dịch vụ của tmdt.zic.vn với khách hàng được xác nhận là đã hoàn thành.
  • Khách hàng cần tuân thủ các quy định và yêu cầu của Bộ Công thương và các cơ quan liên quan.

04

Chính sách bảo hành không áp dụng trong các trường hợp sau:

  • Lỗi phát sinh do vi phạm các quy định của Bộ Công thương hoặc các cơ quan liên quan.
  • Lỗi phát sinh do can thiệp hay thay đổi từ phía khách hàng sau khi hoàn thành quy trình đăng ký và thông báo.
  • Lỗi phát sinh do sự cố hệ thống, lỗi kỹ thuật hoặc sự cố không thuộc trách nhiệm của tmdt.zic.vn.

05

Quyền hạn của tmdt.zic.vn: Trong thời gian bảo hành, tmdt.zic.vn có quyền kiểm tra và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến dịch vụ đăng ký và thông báo. tmdt.zic.vn có thể sửa chữa, điều chỉnh hoặc thực hiện lại quy trình đăng ký và thông báo để khắc phục lỗi.

06

Liên hệ bảo hành: Trong thời gian bảo hành, khách hàng có thể liên hệ đội ngũ hỗ trợ của tmdt.zic.vn qua các kênh sau:

Điện thoại – Zalo: 0984 461 461, Email: tmdt@zic.vn

07

Quy trình yêu cầu bảo hành: Trong trường hợp khách hàng gặp vấn đề kỹ thuật liên quan đến dịch vụ đăng ký và thông báo, quý khách có thể thực hiện các bước sau để yêu cầu bảo hành:

  • Liên hệ với tmdt.zic.vn: Khách hàng cần liên hệ với tmdt.zic.vn thông qua các kênh liên lạc đã được cung cấp, bao gồm email, điện thoại hoặc hỗ trợ trực tuyến trên trang web.
  • Mô tả chi tiết vấn đề: Khách hàng cần cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề kỹ thuật gặp phải, bao gồm các thông tin cần thiết như mã đăng ký, thông báo, mô tả lỗi, và bất kỳ thông tin hỗ trợ nào khác.
  • Đánh giá và xử lý: Đội ngũ hỗ trợ của tmdt.zic.vn sẽ xem xét yêu cầu bảo hành và tiến hành đánh giá vấn đề. Sau đó, tmdt.zic.vn sẽ thông báo cho khách hàng về kết quả đánh giá và quyết định về việc sửa chữa, điều chỉnh hoặc tái thực hiện quy trình đăng ký và thông báo.
  • Thực hiện bảo hành: Trong trường hợp được chấp nhận bảo hành, đội ngũ hỗ trợ của tmdt.zic.vn sẽ tiến hành kiểm tra, điều chỉnh hoặc tái thực hiện quy trình đăng ký và thông báo để khắc phục lỗi trong thời gian hợp lý.

08

Giới hạn trách nhiệm: tmdt.zic.vn chỉ chịu trách nhiệm bảo hành đối với các vấn đề kỹ thuật trực tiếp phát sinh từ quy trình đăng ký và thông báo. Tmdt.zic.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng website, ứng dụng thương mại điện tử hoặc các vấn đề không liên quan trực tiếp đến dịch vụ đăng ký và thông báo với Bộ Công thương.

Lưu ý: Chính sách bảo hành của tmdt.zic.vn chỉ có giá trị thực thi khi khách hàng tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được công bố và thỏa thuận trong quá trình sử dụng dịch vụ.